0907 47 55 55

Văn phòng cho thuê

Tổng quan
Tổng quan

Pearl 5 là công trình cao ốc bao gồm 18 tầng văn phòng cùng với 3 tầng hầm đỗ xe. Tổng diện tích sàn cho thuê lên đến 10.000 m²

Level 1

GFA: 895 m2

Leasable area: 635 m2

Level 1

Level 2

GFA: 895 m2

Leasable area: 656 m2

Level 2

Level 3

GFA: 1058 m2

Leasable area: 964 m2

Level 3

Level 4

GFA: 1058 m2

Leasable area: 964 m2

Level 4

Level 5

GFA: 1058 m2

Leasable area: 964 m2

Level 5

Level 6

GFA: 1058 m2

Leasable area: 710 m2

Outdoor: 256 m2

Level 6

Level 7

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 7

Level 8

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 8

Level 9

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 9

Level 10

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 10

Level 11

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 11

Level 12

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 12

Level 13

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 13

Level 14

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 14

Level 15

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 15

Level 16

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 16

Level 17

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 17

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

Level 7

Level 8

Level 9

Level 10

Level 11

Level 12

Level 13

Level 14

Level 15

Level 16

Level 17

Level 18

Rooftop

Lobby, Mezzanne

Office Zone 1

Office Zone 2

Skybar

Thang Máy
Cổng An Ninh
Mặt Dựng Kính
Hệ Thống Điều Hòa
Bãi Đậu Xe
Thang Máy

Tiện ích

Thang Máy

Tòa nhà văn phòng Pearl 5 được trang bị 5 thang máy thương hiệu Schindler tốc độ cao 3 m/s

Cổng An Ninh

Tiện ích

Cổng An Ninh

Tòa nhà được trang bị cổng an ninh thông minh với tính năng nhận diện khuôn mặt

Mặt Dựng Kính

Tiện ích

Mặt Dựng Kính

Được trang bị kính Saint Gobain phủ 2 lớp cách nhiệt LowE tăng khả năng tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà

Hệ Thống Điều Hòa

Tiện ích

Hệ Thống Điều Hòa

Trang bị các hệ thống máy lạnh trung tâm thương hiệu TRANE hiện đại với hiệu suất cao

Bãi Đậu Xe

Tiện ích

Bãi Đậu Xe

3 tầng hầm đậu xe với tổng diện tích là 4848 m²

Level 1

GFA: 895 m2

Leasable area: 635 m2

Level 1

Level 2

GFA: 895 m2

Leasable area: 656 m2

Level 2

Level 3

GFA: 1058 m2

Leasable area: 964 m2

Level 3

Level 4

GFA: 1058 m2

Leasable area: 964 m2

Level 4

Level 5

GFA: 1058 m2

Leasable area: 964 m2

Level 5

Level 6

GFA: 1058 m2

Leasable area: 710 m2

Outdoor: 256 m2

Level 6

Level 7

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 7

Level 8

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 8

Level 9

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 9

Level 10

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 10

Level 11

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 11

Level 12

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 12

Level 13

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 13

Level 14

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 14

Level 15

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 15

Level 16

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 16

Level 17

GFA: 804 m2

Leasable area: 710 m2

Level 17
35

Add to home screen

https://pearl5.com.vn/
https://pearl5.com.vn/catalog/view/